Chính Sách Đào Tạo Nghề Cho Bộ Đội Xuất Ngũ

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Văn Ngon (Hà Nội) đề nghị cơ quan có thẩm quyền có chính sách học nghề phù hợp để hỗ trợ cho bộ đội xuất ngũ.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ luôn được Đảng, Chính phủ quan tâm thực hiện. Ngày 9/7/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm, trong đó có chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện.

Thực hiện Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội.

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ hiện vẫn tiếp tục được triển khai thực hiện.

Nguồn: Chinhphu.vn